This post is also available in: English (İngilizce)

HPCV – PİLOT UYARILI ÇEK VALF

 Özellikler

-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.0715,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s
(10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,
-İç kaçak 0 – 0,25 cm³/min

 Ürün Kullanımı

HPCV Serisi Hidrolik Pilot uyarılı çek valfler, hattın bir yönünde akışkanın geçişini sağlayıp diğer yöne geçişini engelleyen fakat bu yöne belli şartlarda da yağın geçişini sağlanabilmesi durumlarında kullanılır. Akışkan bir yöne serbest ve diğer yöne blokelidir. Pilot girişi üzerinden pilot basınç uygulandığında tersine akıma izin verir.
HPCV Serisi çek valf hidrolik silindirin yağ kaçırmayacak pozisyonda tutmak için, hidrolik devrelerde tahliye valfi olarak vede dönüş hattının boşaltılması amacıyla kullanılır.

.

 İndir